Eπένδυση ή αντιστάθμιση κινδύνου

  • Εξατομικευμένες λύσεις Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις αντιστάθμισης κινδύνου, οι οποίες ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους στόχους και την ανοχή κινδύνου του οργανισμού σας, και τον συσχετισμό κόστους/αποτελέσματος.
  • Επενδύστε σε παράγωγα Επενδύστε σε παράγωγα για επενδυτικούς σκοπούς ή για αντιστάθμιση του κινδύνου. Ορισμένα παράγωγα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε διεθνή χρηματιστήρια, παρόλο που ο όγκος των συναλλαγών τους πραγματοποιείται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες

  • Τα παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά συμβόλαια των οποίων η αξία προκύπτει από την αξία ενός άλλου υποκείμενου προϊόντος. Συνήθως τα συγκεκριμένα υποκείμενα προϊόντα είναι άλλοι εμπορεύσιμοι τίτλοι, χρηματιστηριακοί δείκτες ή τιμές. Τα παράγωγα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επενδυτικούς σκοπούς και για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου.

    Ορισμένα παράγωγα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε διεθνή χρηματιστήρια, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των συναλλαγών τους πραγματοποιείται στην εξωχρηματιστηριακή αγορά. Τα πιο κοινά παράγωγα αφορούν συμβάσεις, όπως συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης και συμβάσεις ανταλλαγής. Ωστόσο, στην αγορά υπάρχει πληθώρα παράγωγων προϊόντων, τα οποία αποτελούν παραλλαγές των προαναφερόμενων συμβάσεων, καθώς και άλλα πιο πολύπλοκα και εξωτικά προϊόντα.

  • Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιώματα Προαίρεσης επί μετοχών, δεικτών, τιμών και εμπορευμάτων που διαπραγματεύονται σε μεγάλα χρηματιστήρια στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ.

  • Αφορούν εξατομικευμένες συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και περιλαμβάνουν Προθεσμιακά Συμβόλαια, Δικαιώματα Προαίρεσης και Συμβάσεις Ανταλλαγής σ’ ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, όπως ξένα συναλλάγματα, μετοχές, επιτόκια και εμπορεύματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία