Λύσεις Χρηματοδότησης

  • Ευελιξία και ρευστότητα Οι Δομημένες Λύσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και ικανοποιούν τις απαιτήσεις σας, ανάλογα με τους επενδυτικούς σας στόχους. Σας βοηθούμε να αποκτήσετε ρευστότητα και να αξιοποιήσετε τα περιουσιακά σας στοιχεία.
  • Διαχείριση χρηματοδοτικών αναγκών Παρέχουμε ευέλικτες λύσεις για αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοδοτικών αναγκών των οργανισμών ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους ή άλλες απαιτήσεις. Έτσι οι εταιρείες χρησιμοποιούν αδρανή περιουσιακά τους στοιχεία.
  • Αποκτήστε πρόσθετη ρευστότητα Αν θέλετε να καλύψετε τις χρηματοδοτικές σας ανάγκες, προχωρήστε σε συμφωνία επαναγοράς του χαρτοφυλακίου ομολόγων που επιτρέπει στον θεσμικό επενδυτή να αποκτήσει πρόσθετη ρευστότητα και να καλύψει ανάγκες του.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία