Ξένο Συνάλλαγμα

  • Ανταγωνιστικές υπηρεσίες

    Εξασφαλίστε την κάλυψη των αναγκών σας σε συνάλλαγμα, κάλυψη κινδύνου ή επενδύσεις σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

  • Διευκολύνσεις στις συναλλαγές Μπορείτε να έχετε υπηρεσίες που διευκολύνουν τις συναλλαγές σας σε όλα νομίσματα, εκτεταμένο δίκτυο και ποιότητα, δυνατότητα προκαθορισμού συγκεκριμένων περιθωρίων.
  • Τεχνογνωσία Αξιοποιήστε την τεχνογνωσία μας και εμείς στηρίζουμε τις αποφάσεις σας για διαχείριση της έκθεσής σας σε ξένο συνάλλαγμα. Δυνατότητα για απευθείας επικοινωνία με το Dealing Room, προσυμφωνημένα περιθώρια κ.λπ
  • Ενημερωτικές πληροφορίες Η ομάδα μας εργάζεται με διευρυμένο ωράριο και μπορεί να μοιραστεί μαζί σας ενημερωτικές πληροφορίες και τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ευμετάβλητες αγορές συναλλάγματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία