Διακριτική Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Discretionary)

 • Ομάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Αναθέστε τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων στην Oμάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων BOC Asset Management για ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με τους επενδυτικούς σας στόχους.
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Η Διακριτική Επενδυτική Υπηρεσίας προσφέρει διαχείριση χαρτοφυλακίου, υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση αγοράς, ενεργό προσδιορισμό των τάσεων της αγοράς, τακτική ενημέρωση κ.ά. Επικοινωνήστε με τον Private Banker σας ή την BOC Asset Management στο bocam@bankofcyprus.com.

Περισσότερες πληροφορίες

 • H BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, η πρώτη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στην Κύπρο που υποστηρίζεται από τραπεζικό ίδρυμα.

  • Διαχειρίζεται και εμπορεύεται τα δικά της Αμοιβαία Κεφάλαια ΟΣΕΚΑ για να καλύπτει τις αυξανόμενες επενδυτικές ανάγκες των πελατών της
  • Προσφέρει Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς πελάτες και πελάτες λιανικής
  • Προσφέρει Συμβουλευτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου σε θεσμικούς πελάτες
  • Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια άλλων διαχειριστών.
  • Σχεδιασμός ενός βέλτιστα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου, όπου ένα μέρος μπορεί να διατεθεί για ασφάλεια εισοδήματος και το υπόλοιπο για αύξηση κεφαλαίου, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση σύμφωνα με το καθορισμένο προφίλ κινδύνου του πελάτη και των επενδυτικών του οδηγιών.
  • Διαχείριση χαρτοφυλακίων από ειδικευμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
  • Πελατολόγιο που περιλαμβάνει μεγάλους θεσμικούς οργανισμούς σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο.
  • Πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας έρευνα και ανάλυση εντός του Συγκροτήματος, στη Μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων και την Επενδυτική Στρατηγική του Συγκροτήματος, καθώς και μέσω διεθνών, αναγνωρισμένων ερευνητικών φορέων.
  • Προσδιορισμός των τάσεων της αγοράς, ευκαιριών και χρηματοπιστωτικών μέσων με επενδυτική αξία, μετά από ενδελεχή έρευνα.
  • Τακτικές ενημερώσεις πελατών και λεπτομερείς αναφορές απόδοσης χαρτοφυλακίου σε προκαθορισμένα και έκτακτα χρονικά διαστήματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η Διευθυντική μας ομάδα