Εμπειρία, εξειδίκευση και ισχυρές σχέσεις

  • Αξιοπιστία και εμπειρία Η Υπηρεσία Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες, εξυπηρετεί ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδοτικά ταμεία, διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων κ.ά.
  • Εξειδικευμένη προσέγγιση Προσφέρουμε εξειδικευμένη προσέγγιση στη διαχείριση θεσμικών κεφαλαίων, παρέχοντάς σας πρόσβαση στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνδυάζουμε την εσωτερική τεχνογνωσία και τις υποδομές της Τράπεζας, με ανταγωνιστικά προϊόντα και λύσεις.
  • Προστιθέμενη αξία Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, επενδυτικά προϊόντα για κάθε ανάγκη του, και κυρίως ισχυρές σχέσεις μαζί τους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Disclaimer

Επενδυτική Πληροφορία