Κοινοπρακτικά Δάνεια

 • Κορυφαία στα κοινοπρακτικά

  Ενεργούμε ως Διοργανώτρια Τράπεζα (Lead Arranger), Ανάδοχος (Underwriter) και Δανειακός Αντιπρόσωπος (Security Agent)  ή και με τυχόν άλλους ρόλους που απαιτούνται σε τέτοιου τύπου σύνθετες και εξειδικευμένες συναλλαγές.

 • Ομάδα με διεθνείς εμπειρίες

  Διαθέτουμε μια δυναμική ομάδα ειδικών με διεθνή πείρα σε πολλούς τομείς, έτοιμη να συνεργαστεί μαζί σας για τη διαμόρφωση δανείων και διευκολύνσεων που  ανταποκρίνονται στις χρηματοδοτικές σας απαιτήσεις για εφαρμόσιμες λύσεις χρηματοδότησης κοινοπρακτικών δανείων.

 • Συνεργασία με εμπειρογνώμονες

  Συνεργαζόμαστε με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, όπως νομικοί και τεχνικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι αγοράς, για διαμόρφωση των βέλτιστων δυνατών και εφαρμόσιμων λύσεων χρηματοδότησης. Έχουμε οργανώσει με επιτυχία και συμμετέχουμε σε Κοινοπρακτικά Δάνεια σε διαφόρους τομείς, κλάδους και γεωγραφικές περιοχές.

 • Παρουσία σε μεγάλα έργα

  Η δραστηριότητα και η παρουσία μας σε ευρωπαϊκές χώρες και η συνεργασία μας με κορυφαίους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς εγγυάται λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας και διασφάλιση της χρηματοδότησης μεγάλων έργων.