Προϊόντα και Υπηρεσίες

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες τραπεζικές και επενδυτικές λύσεις στους ναυτιλιακούς μας συνεργάτες.

 

 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση
 • Συναλλαγές πληρωμών και ηλεκτρονική τραπεζική
 • Καταθετικά προϊόντα
 • Treasury Products
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Wealth Management)
 • Operational Banking
 • Χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών
 • Πιστωτικές και Χρεωστικές κάρτες
 • Υπηρεσίες Επενδυτικής Τραπεζικής
 • Υπηρεσία Διαχείρισης Κεφαλαίων
 • Εκτέλεση εντολών (Global Brokerage)
 • Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Custodian Services)