Ναυτιλιακό Κέντρο

συνεργάτης εμπιστοσύνης για τις ναυτιλιακές σας επιχηρηματικές δραστηριότητες

 • Εξατομικευμένες υπηρεσίες

  Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους ναυτιλιακούς μας πελάτες, όπως ναυτιλιακά δάνεια, υπηρεσίες συναλλαγών και προϊόντα διαχείρισης κινδύνου και μια γκάμα εξατομικευμένων τραπεζικών και υπηρεσιών διαχείρισης κεφαλαίων. 

 • Ποιότητα και εξυπηρέτηση

  H σημαντικότερη αξία που προσφέρουμε στους πελάτες μας είναι η υψηλή ποιότητα στην προσωπική εξυπηρέτηση, βασισμένη στην κατανόηση των αναγκών του πελάτη, με προσοχή στη λεπτομέρεια.

 • Ολοκληρωμένες Λύσεις

  Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λειτουργικές τραπεζικές εργασίες και επενδυτικές λύσεις στους ναυτιλιακούς μας πελάτες.

  Οι πελάτες μας έχουν πρόσβαση σε όλα τα προϊόντα και τμήματα της Τράπεζας, όπως το Corporate Finance και το Τμήμα Χρηματοδότησης Ακινήτων.