Analyst Coverage

 #

 Company

Name       

Email Address      

1

Wood & Company

Can Demir

can.demir@wood.com

2

KBW

Hugo Cruz

cruzh@kbw.com

3

Axia

Eleni Ismailou

eleni.ismailou@axiavg.com

4

Numis

James Hamilton

j.hamilton@numis.com

5

Research Greece

Dimitris Giannoulis

dimitris.giannoulis@researchgreece.com

6

Euroxx Securities

Alex Boulougouris

aboulougouris@euroxx.gr